?>?> Jetstar Pacific Khuyến mãi cuối tuần 31-10
vé máy bay
start

tin tức và sự kiện

Khuyến mãi cuối tuần 31-10

 Chuyến bay của quý vị sẽ tiết kiệm hơn với chương trình siêu khuyến mãi cuối tuần của Jetstar Pacific. Nhanh tay book vé để được giá tốt. Bắt đầu áp dụng 11:00 31/10/2014

vé máy bay đi Buôn ma Thuột - vé máy bay đi Vinh - vé máy bay đi Phú Quốc

 

Điểm khởi hành

 

Điểm đến

 

Ngày bay

 

Khuyến mại kết thúc

 

Loại vé

Giá Starter^ VND

Tp.Hồ Chí Minh

Singapore

4 Nov - 11 Dec 2014

23:59 02/11/2014

Starter

88000

 

Singapore

Tp.Hồ Chí Minh

4 Nov - 11 Dec 2014

23:59 02/11/2014

Starter

88000

 

Tp.Hồ Chí Minh

Singapore

7 Jan - 5 Feb 2015

23:59 02/11/2014

Starter

88000

 

Singapore

Tp.Hồ Chí Minh

7 Jan - 5 Feb 2015

23:59 02/11/2014

Starter

88000

 

Tp.Hồ Chí Minh

Singapore

14 Apr - 19 May 2015

23:59 02/11/2014

Starter

88000

 

Singapore

Tp.Hồ Chí Minh

14 Apr - 19 May 2015

23:59 02/11/2014

Starter

88000

 

Tp.Hồ Chí Minh

Nha Trang

4 Nov - 18 Dec 2014

23:59 02/11/2014

Starter

230000

 

Nha Trang

Tp.Hồ Chí Minh

4 Nov - 18 Dec 2014

23:59 02/11/2014

Starter

230000

 

Tp.Hồ Chí Minh

Buôn Ma Thuột

11 Nov - 18 Dec 2014

23:59 02/11/2014

Starter

270000

 

Buôn Ma Thuột

Tp.Hồ Chí Minh

11 Nov - 18 Dec 2014

23:59 02/11/2014

Starter

270000

 

Tp.Hồ Chí Minh

Bangkok

10 Dec - 18 Dec 2014

23:59 02/11/2014

Starter

299000

 

Bangkok

Tp.Hồ Chí Minh

10 Dec - 18 Dec 2014

23:59 02/11/2014

Starter

299000

 

Tp.Hồ Chí Minh

Bangkok

7 Jan - 12 Feb 2015

23:59 02/11/2014

Starter

299000

 

Bangkok

Tp.Hồ Chí Minh

7 Jan - 12 Feb 2015

23:59 02/11/2014

Starter

299000

 

Tp.Hồ Chí Minh

Bangkok

3 Mar - 26 Mar 2015

23:59 02/11/2014

Starter

299000

 

Bangkok

Tp.Hồ Chí Minh

3 Mar - 26 Mar 2015

23:59 02/11/2014

Starter

299000

 

Tp.Hồ Chí Minh

Phú Quốc

11 Nov - 11 Dec 2014

23:59 02/11/2014

Starter

320000

 

Phú Quốc

Tp.Hồ Chí Minh

11 Nov - 11 Dec 2014

23:59 02/11/2014

Starter

320000

 

Tp.Hồ Chí Minh

Đà Nẵng

4 Nov - 11 Dec 2014

23:59 02/11/2014

Starter

370000

 

Đà Nẵng

Tp.Hồ Chí Minh

4 Nov - 11 Dec 2014

23:59 02/11/2014

Starter

370000

 

Tp.Hồ Chí Minh

Huế

11 Nov - 11 Dec 2014

23:59 02/11/2014

Starter

370000

 

Huế

Tp.Hồ Chí Minh

11 Nov - 11 Dec 2014

23:59 02/11/2014

Starter

370000

 

Buôn Ma Thuột

Vinh

4 Nov - 18 Dec 2014

23:59 02/11/2014

Starter

650000

 

Vinh

Buôn Ma Thuột

4 Nov - 18 Dec 2014

23:59 02/11/2014

Starter

650000

 

Tp.Hồ Chí Minh

Hải Phòng

4 Nov - 18 Dec 2014

23:59 02/11/2014

Starter

650000

 

Hải Phòng

Tp.Hồ Chí Minh

4 Nov - 18 Dec 2014

23:59 02/11/2014

Starter

650000

 

Tp.Hồ Chí Minh

Hà Nội

4 Nov - 11 Dec 2014

23:59 02/11/2014

Starter

670000

 

Hà Nội

Tp.Hồ Chí Minh

4 Nov - 11 Dec 2014

23:59 02/11/2014

Starter

670000

 

Tp.Hồ Chí Minh

Vinh

4 Nov - 18 Dec 2014

23:59 02/11/2014

Starter

790000

 

Vinh

Tp.Hồ Chí Minh

4 Nov - 18 Dec 2014

23:59 02/11/2014

Starter

790000

 

hỗ trợ