?>?> Khuyến mãi máy bay mới của Jetstar Pacific
vé máy bay
start

tin tức và sự kiện

Khuyến mãi máy bay mới của Jetstar Pacific

Jetstar đưa vào khai thác máy bay mới nhằm đáp ứng nhu cầu đặt mua vé máy bay của Jetstar Pacific. Nhân dịp khai đặt biệt này, Jetstar tung ra chương trình khuyến mãi với chỉ 88.000 đồng quý vị có thể đặt mua vé máy bay giá rẻ.

Vé máy bay đi Thái Lan- vé máy bay đi Vinh - vé máy bay đi Đà Nẵng

 

Điểm khởi hành

Điểm đến Ngày bay Khuyến mại
kết thúc
Loại khuyến mại Giá Starter^
VND
Hà Nội Vinh 13 Nov -
18 Dec 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 88888
 
Vinh Hà Nội 13 Nov -
18 Dec 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 88888
 
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 10 Dec -
18 Dec 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 88888
 
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 10 Dec -
18 Dec 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 88888
 
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 7 Jan -
12 Feb 2015
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 88888
 
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 7 Jan -
12 Feb 2015
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 88888
 
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 3 Mar -
26 Mar 2015
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 88888
 
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 3 Mar -
26 Mar 2015
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 88888
 
Tp.Hồ Chí Minh Nha Trang 18 Nov -
4 Dec 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 230000
 
Nha Trang Tp.Hồ Chí Minh 18 Nov -
4 Dec 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 230000
 
Tp.Hồ Chí Minh Phú Quốc 18 Nov -
4 Dec 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 320000
 
Phú Quốc Tp.Hồ Chí Minh 18 Nov -
4 Dec 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 320000
 
Tp.Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 18 Nov -
18 Dec 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 350000
 
Buôn Ma Thuột Tp.Hồ Chí Minh 18 Nov -
18 Dec 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 350000
 
Hà Nội Đà Nẵng 12 Nov -
27 Nov 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 370000
 
Đà Nẵng Hà Nội 12 Nov -
27 Nov 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 370000
 
Tp.Hồ Chí Minh Huế 18 Nov -
11 Dec 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 370000
 
Huế Tp.Hồ Chí Minh 18 Nov -
11 Dec 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 370000
 
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 11 Nov -
11 Dec 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 450000
 
Singapore Tp.Hồ Chí Minh 11 Nov -
11 Dec 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 450000
 
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 7 Jan -
5 Feb 2015
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 450000
 
Singapore Tp.Hồ Chí Minh 7 Jan -
5 Feb 2015
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 450000
 
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 14 Apr -
19 May 2015
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 450000
 
Singapore Tp.Hồ Chí Minh 14 Apr -
19 May 2015
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 450000
 
Buôn Ma Thuột Vinh 11 Nov -
27 Nov 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 650000
 
Vinh Buôn Ma Thuột 11 Nov -
27 Nov 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 650000
 
Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 12 Nov -
18 Dec 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 650000
 
Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 12 Nov -
18 Dec 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 650000
 
Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 12 Nov -
27 Nov 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 750000
 
Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 12 Nov -
27 Nov 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 750000
 
Tp.Hồ Chí Minh Vinh 11 Nov -
27 Nov 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 790000
 
Vinh Tp.Hồ Chí Minh 11 Nov -
27 Nov 2014
23:59
09/11/2014
Chào đón máy bay thứ 8! 790000
 
hỗ trợ