?>?> Khuyến mãi Cuối tuần 28/11/2014 cùng JETSTAR PACIFIC
vé máy bay
start

tin tức và sự kiện

Khuyến mãi Cuối tuần 28-11 cùng JETSTAR PACIFIC

 Chương trình của hãng hàng không Jetstar Pacific dành cho các fan hâm hộ, các hành khách đang và sẽ ủng hộ Jetstar bằng việc tung ra giá   vé máy bay Jetstar siêu khuyến mãi du lịch thả ga.  Các chặng đường bay chính của Jetstar được bán với giá vé ưu đãi lớn cho quý vị. 

 

vé máy bay hà nội đi bangkok - vé máy bay đi tp Hồ Chí Minh - vé máy bay đi Hải Phòng

 

Điểm khởi hành Điểm đến Ngày bay Khuyến mại
kết thúc
Loại khuyến mại Giá Starter^
VND
Hà Nội Bangkok 29 - 3 -
22 - 4 - 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Bangkok Hà Nội 29 - 3 -
22 - 4 - 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Hà Nội Bangkok 6 - 5 -
28 - 5 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Bangkok Hà Nội 6 - 5 -
28 - 5 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Hà Nội Bangkok 8 - 9 -
9-11- 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Bangkok Hà Nội 8 - 9 -
9-11-2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Hà Nội Đà Nẵng 6 - 1 -
28 - 1 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Đà Nẵng Hà Nội 6 - 1 -
28 - 1 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Hà Nội Vinh 6 - 1 -
28 - 1 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Vinh Hà Nội 6 - 1 -
28 - 1 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 10 - 12 -
18 - 12 2014
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 10 - 12 -
18 - 12 2014
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 7 - 1 -
12- 2- 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 7 - 1 -
12 Feb 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 3 - 3 -
2 - 4 - 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 3 - 3 -
2 - 4 - 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 6 - 5 -
28 - 5 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 6 - 5 -
28 - 5 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Tp.Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 6 - 1 -
28 - 1 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Buôn Ma Thuột Tp.Hồ Chí Minh 6 - 1 -
28 - 1 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Tp.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 6 - 1 -
28 - 1 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Đà Nẵng Tp.Hồ Chí Minh 6 - 1 -
28 - 1 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Tp.Hồ Chí Minh Phú Quốc 6 - 1 -
28 - 1 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Phú Quốc Tp.Hồ Chí Minh 6 - 1 -
28 - 1 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 300000
 
Tp.Hồ Chí Minh Huế 6 - 1 -
28 - 1 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 370000
 
Huế Tp.Hồ Chí Minh 6 - 1 -
28 - 1 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 370000
 
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 6 - 1 -
12 Feb 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 450000
 
Singapore Tp.Hồ Chí Minh 6 - 1 -
12 Feb 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 450000
 
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 24- 2 -
22 - 4 - 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 450000
 
Singapore Tp.Hồ Chí Minh 24 -2 -
22 - 4 - 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 450000
 
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 6 - 5 -
28 - 5 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 450000
 
Singapore Tp.Hồ Chí Minh 6 - 5 -
28 - 5 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 450000
 
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 21- 7 -
23 Oct 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 450000
 
Singapore Tp.Hồ Chí Minh 21- 7 -
23 Oct 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 450000
 
Buôn Ma Thuột Vinh 6 - 1 -
28 - 1 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 630000
 
Vinh Buôn Ma Thuột 6 - 1 -
28 - 1 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 630000
 
Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 6 - 1 -
28 - 1 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 690000
 
Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 6 - 1 -
28 - 1 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 690000
 
Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 6 - 1 -
28 - 1 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 690000
 
Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 6 - 1 -
28 - 1 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 690000
 
Tp.Hồ Chí Minh Vinh 6 - 1 -
28 - 1 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 690000
 
Vinh Tp.Hồ Chí Minh 6 - 1 -
28 - 1 2015
23:59
30/11/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại! 690000
 
hỗ trợ